तुलसी पूजा मंत्र


तुलसी तोड़ने का मंत्र 

ॐ सुभद्राय नमः
ॐ सुप्रभाय नमः

 

मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी । नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते ।।


Read More : Shree Tulsi Kavacham
 

तुलसी जल अर्पित मंत्र 

महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी । आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वं नमोस्तुते ।
देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः ! नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।। 
 

तुलसी पूजा मंत्र 

 
तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी। 
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया ।।
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्। 
तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया ।। 


Read More : Shri Tulsi Chalisa

 

 

तुलसी पूजा मंत्र


Leave a comment