वरद गणेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ गणेशाय नम:
 2. ॐ विघ्नराजाय नम:
 3. ॐ विघ्नहन्त्रे नम:
 4. ॐ गणाधिपाय नम:
 5. ॐ लम्बोदराय नम:
 6. ॐ वक्रतुण्डाय नम:
 7. ॐ विकटाय नम:
 8. ॐ गणनायकाय नम: 
 9. ॐ गजास्याय नम:
 10. ॐ सिद्धिदात्रे नम:
 11. ॐ खर्वाय नम:
 12. ॐ मूषिकवाहनाय नम: 
 13. ॐ मूषका नम:
 14. ॐ गणराजाय नम:
 15. ॐ शैलजानन्ददायकाय नम:
 16. ॐ गुहाग्रजाय नम:
 17. ॐ महातेजसे नम: 
 18. ॐ कुब्जाय नम:
 19. ॐ भक्तप्रियाय नम:
 20. ॐ प्रभवे नम:
 21. ॐ सिन्दूराभाय नम:
 22. ॐ गणाध्यक्षाय नम:
 23. ॐ त्रिनेत्राय नम: 
 24. ॐ धनदायकाय नम:
 25. ॐ वामनाय नम:
 26. ॐ शूर्पकर्णाय नम:
 27. ॐ धूम्राय नम:
 28. ॐ शंकरनन्दना नम:
 29. ॐ सर्वार्तिनाशकाय नम:
 30. ॐ विज्ञा नम:
 31. ॐ कपिलाय नम:
 32. ॐ मोदकप्रिया नम:
 33. ॐ संकष्टनाशनाय नम:
 34. ॐ देवाय नम:
 35. ॐ सुरासुरनमस्कृताय नम:
 36. ॐ उमासुताय नम:
 37. ॐ कृपालव नम:
 38. ॐ सर्वज्ञाय नम:
 39. ॐ प्रियदर्शनाय नम:
 40. ॐ हेरम्बाय नम:
 41. ॐ रक्तनेत्राय नम:
 42. ॐ स्थूलमूर्तये नम:
 43. ॐ प्रतापवते नम:
 44. ॐ सुखदाय नम:
 45. ॐ कार्यकर्त्रे नम:
 46. ॐ बुद्धिदाय नम:
 47. ॐ व्याधिनाशकाय नम:
 48. ॐ इक्षुदण्डप्रियाय नम:
 49. ॐ शूराय नम:
 50. ॐ क्षमायुक्ता नम:
 51. ॐ अघनाशकाय नम:
 52. ॐ एकदन्ताय नम: 
 53. ॐ महोदराय नम:
 54. ॐ सर्वदाय नम:
 55. ॐ गजकर्षकाय नम:
 56. ॐ विनायकाय नम:
 57. ॐ जगत्पूज्याय नम:
 58. ॐ फलदाय नम: 
 59. ॐ भक्तवत्सलाय नम:
 60. ॐ विद्याप्रदाय नम:
 61. ॐ महोत्साहाय नम:
 62. ॐ दुःखदौर्भाग्यनाशनाय नम:
 63. ॐ मिष्टप्रियाय नम:
 64. ॐ फालचन्द्राय नम:
 65. ॐ नित्यसौभाग्यवर्धनाय नम:
 66. ॐ दानपूरार्द्रगण्डाय नम: 
 67. ॐ अंशकाय नम:
 68. ॐ विबुधप्रियाय नम:
 69. ॐ रक्ताम्बरधराय नम:
 70. ॐ श्रेष्ठाय नम:
 71. ॐ सुभगाय नम:
 72. ॐ नागभूषणाय नम:
 73. ॐ शत्रुध्वंसिने नम:
 74. ॐ चतुर्बाहवे नम:
 75. ॐ सौम्याय नम:
 76. ॐ दारिद्र्यनाशकाय नम:
 77. ॐ आदिपूज्याय नम:
 78. ॐ दयाशीला नम:
 79. ॐ रक्तमुण्डाय नम:
 80. ॐ महोदयाय नम:
 81. ॐ सर्वगाय नम:
 82. ॐ सौख्यकृत नम:
 83. ॐ शुद्धाय नम: 
 84. ॐ कृत्यपूज्या नम:
 85. ॐ बुधप्रियाय नम:
 86. ॐ सर्वदेवमया नम:
 87. ॐ शान्ताय नम:
 88. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नम:
 89. ॐ विद्यावते नम:
 90. ॐ दानशीलाय नम:
 91. ॐ वेदविदे नम: 
 92. ॐ मन्त्रविदे नम:
 93. ॐ सुधिये नम:
 94. ॐ अविज्ञातगतये नम:
 95. ॐ ज्ञानिने नम:
 96. ॐ ज्ञानिगम्याय नम:
 97. ॐ मुनिस्तुताय नम:
 98. ॐ योगज्ञाय नम:
 99. ॐ योगपूज्याय नम:
 100. ॐ फालनेत्राय नम:
 101. ॐ शिवात्मजाय नम:
 102. ॐ सर्वमन्त्रमयाय नम: 
 103. ॐ श्रीमते नम:
 104. ॐ अवशाय नम:
 105. ॐ वशकारकाय नम:
 106. ॐ विघ्नध्वंसिने नम:
 107. ॐ सदाहृष्टाय नम:
 108. ॐ भक्तानां फलदायकाय नम:

Leave a comment