श्रीराम पञ्चरत्नम् || Shree Rama Pancharatnam

श्रीराम पञ्चरत्नम् || Shree Rama Pancharatnam कञ्जातपत्रायतलोचनाय    कर्णावतंसोज्ज्वलकुण्डलाय। कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय ॥१॥ विद्युत् निभांभोदसुविग्रहाय विद्याधरैस्संस्तुत सद्गुणाय। वीरावताराय विरोधिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय ॥२॥ संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय । सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय ॥३॥ पीताम्बरालंकृत मध्यकाय पितामहेन्द्रामर वन्दिताय। पित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय ॥४॥ नमो नमस्तेऽखिलपूजिताय नमो नमश्चन्द्रनिभाननाय। नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय … Read more