सूर्य कवच-Surya Kavacham

surya kavach सूर्य कवच-Surya Kavacham

सूर्य कवच – Surya Kavacham श्रीसूर्यध्यानम् रक्तांबुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि। पद्मद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जैः माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्॥ श्री सूर्यप्रणामः जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम्। ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि …

Click here to Read More