राहु ग्रह मंत्र | राहु दोष निवारण पूजा | Rahu Graha Mantra

राहु ग्रह मंत्र,Rahu Graha Mantra,राहु दोष निवारण पूजा,राहु ग्रह का गायत्री मंत्र

राहु ग्रह मंत्र  राहु ग्रह का वैदिक मंत्र   ऊँ कयानश्चित्र आभुवदूतीसदा वृध: सखा । कयाशश्चिष्ठया वृता ।राहु ग्रह का तांत्रिक …

Read more

राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram2B राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्   शृणु नामानि राहोश्च सैंहिकेयो विधुन्तुदः ।   सुरशत्रुस्तमश्चैव फणी गार्ग्यायणस्तथा ॥ १॥     फणिर्गार्ग्यायनस्तथा …

Read more

राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

rahu kavach राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

राहु ग्रह कवच  अथ राहुकवचम्   अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः ।   अनुष्टुप छन्दः । रां बीजं । नमः शक्तिः ।   स्वाहा कीलकम् …

Read more