चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Chandra Ashtottara Shatanamavali Stotram

Chandra Ashtottara Shatanamavali Stotram

चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्   श्रीमान् शशधरश्चन्द्रो ताराधीशो निशाकरः ।सुधानिधिः सदाराध्यः सत्पतिः साधुपूजितः ॥ १॥   जितेन्द्रियो जगद्योनिः ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकः । …

Read more

चन्द्र स्तोत्र | Chandra Stotram

Chandra Stotram,चन्द्र स्तोत्र

चन्द्र स्तोत्र    श्वेताम्बर: श्वेतवपु: किरीटी, श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहु: ।    चन्द्रो मृतात्मा वरद: शशांक:, श्रेयांसि मह्यं प्रददातु देव: ।।1।।    …

Read more

चन्द्र देव कवच | Chandra Kavacham

Chandra Kavacham,चन्द्र देव कवच

चन्द्र देव कवच    श्रीचंद्रकवचस्तोत्रमंत्रस्य गौतम ऋषिः । अनुष्टुप् छंदः।   चंद्रो देवता । चन्द्रप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ।     समं चतुर्भुजं वन्दे …

Read more