माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली | Maa Ganga Ashtottara Shatanamavali

माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ गङ्गायै नमः। ॐ त्रिपथगादेव्यै नमः। ॐ शम्भुमौलिविहारिण्यै नमः। ॐ जाह्नव्यै नमः। ॐ पापहन्त्र्यै नमः। ॐ महापातकनाशिन्यै नमः। ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः। …

Read more

माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली | Ganga Ashtottara Shatanamavali

माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ गङ्गायै नमः। ॐ त्रिपथगादेव्यै नमः। ॐ शम्भुमौलिविहारिण्यै नमः। ॐ जाह्नव्यै नमः। ॐ पापहन्त्र्यै नमः। ॐ महापातकनाशिन्यै नमः। ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः।  …

Read more

श्री गंगा अष्टोत्तर शतनामावली | Ganga Ashtottara Shatanamavali

श्री गंगा अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ गंगायै नमः । ॐ विष्णुपादसंभूतायै नमः । ॐ हरवल्लभायै नमः । ॐ हिमाचलेन्द्रतनयायै नमः । ॐ गिरिमण्डलगामिन्यै नमः ।  ॐ …

Read more

Ganga Mahimna Stotram श्री गंगा महिमा स्तोत्र | Ganga Mahimna Stotram

श्री गंगा महिमा स्तोत्र | Ganga Mahimna Stotram

श्री गंगा महिमा स्तोत्र  महिम्नस्तेऽपारं सकलसुखसारं त्रिपथगे प्रतर्त्तुं कूपारं जगति मतिमान् पारयति कः ।   तथापि त्वत्पादाम्बुजतरणिरज्ञोऽपि भवितुं समीहे तद्विप्रुट्क्षपितभवपङ्कः सुरधुनि ॥ १ ॥   …

Read more

Ganga Dussehra Stotram गंगा दशहरा स्तोत्र | Ganga Dussehra Stotram

गंगा दशहरा स्तोत्र | Ganga Dussehra Stotram

गंगा दशहरा स्तोत्र  Ganga Dussehra Stotram ॐ नमः शिवायै गंगायै, शिवदायै नमो नमः। नमस्ते विष्णु-रुपिण्यै, ब्रह्म-मूर्त्यै नमोऽस्तु ते।।1।।     नमस्ते रुद्र-रुपिण्यै, शांकर्यै ते नमो …

Read more

Ganga Stotram श्री गंगा स्तोत्रम | Shri Ganga Stotram

श्री गंगा स्तोत्रम | Shri Ganga Stotram

श्री गंगा स्तोत्रम  देवि सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरल तरंगे।   शंकर मौलिविहारिणि विमले मम मति रास्तां तव पद कमले ॥ १ ॥     …

Read more

Anandatirtha Kritam Ganga Ashtakam आनंदतीर्थ कृतं गंगा अष्टकम | Anandatirtha Kritam Ganga Ashtakam

आनंदतीर्थ कृतं गंगा अष्टकम | Anandatirtha Kritam Ganga Ashtakam

आनंदतीर्थ कृतं गंगा अष्टकम  यदवधि तवतीरं पातकी नैति गंगे तदवधि मलजालैर्नैवमुक्तः कलौ स्यात्।   तव जलकणिकाऽलं पापिनां पापशुद्ध्यै पतितपरमदीनांस्त्वंहि पासि प्रपन्नान् ॥१॥     तव …

Read more

Ganga Ashtakam श्री गंगा अष्टकम | Ganga Ashtakam | Shri Gangashtakam

श्री गंगा अष्टकम | Ganga Ashtakam | Shri Gangashtakam

श्री गंगा अष्टकम   मातः शैलसुतासपत्नि वसुधाशृङ्गारहारावलि स्वर्गारोहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्रार्थये ।   त्वत्तीरे वसतः त्वदंबु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेङ्खत-स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः॥१॥     त्वत्तीरे तरुकॊटरान्तरगतो गङ्गे …

Read more

माँ गंगा अष्टक, ganga ashtak

माँ गंगा अष्टक | Ganga Ashtakam | Sri Gangashtakam

माँ गंगा अष्टक भगवति तव तीरे नीरमात्राशनॊऽहं विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि।   सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद॥१॥     भगवति भवलीलामौलिमाले तवांभः कणमणुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति …

Read more

maa ganga ashtak श्री गंगा अष्टकम | Maa Ganga Ashtak

श्री गंगा अष्टकम | Maa Ganga Ashtak

श्री गंगा अष्टकम  नमस्तेऽस्तु गङ्गे त्वदंगप्रसंगा-द्भुजंगास्तुरंगाः कुरंगाः प्लवंगाः ।   अनंगारिरंगाः ससंगाः शिवांगा भुजंगाधिपांगीकृतांगा भवन्ति ॥१॥     नमो जह्नुकन्ये न मन्ये त्वदन्यै-र्निसर्गेन्दुचिह्नादिभिर्लोकभर्तुः।   अतोऽहं …

Read more

ganga ashtakam श्री गंगा अष्टकम | Sri Ganga Ashtakam

श्री गंगा अष्टकम | Sri Ganga Ashtakam

श्री गंगा अष्टकम  कत्यक्षीणि करोटयः कति कति द्वीपिद्विपानां त्वचः,   काकोलः कति पन्नगाः कति सुधाधाम्नश्च खण्डाः कति  ।     किञ्च त्वं च कति त्रिलोकजननि …

Read more