श्री रामस्तवराज – Sri Ramastavarajah

अस्य श्री रामचन्द्रस्तवराजमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिःश्री रामो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता बीजं हनुमान् शक्तिः श्रीरामप्रीत्यर्थे जपेविनियोगः सूत उवाच- सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं व्यासं सत्यवतीसुतं धर्मपुत्रः प्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच …

Click here to Read More

श्री राम पञ्चकम् -Shri Rama Panchakam

प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दंमन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम् । कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् ॥ १॥ प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः । यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकरग्रहणमङ्गलमाप सद्यः …

Click here to Read More

हनुमान कृत श्रीराम स्तुति | Hanuman Kruta Sri Ram Stuti

hanuman ji dwara rachi gayi shree ram ji ki sundar stuti mantra

हनुमान कृत श्रीराम स्तुति  नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे,    आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाभृते |     विष्टरे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने,   …

Click here to Read More

श्रीराम पञ्चरत्नम् || Shree Rama Pancharatnam

Shree Rama Pancharatnam श्रीराम पञ्चरत्नम् || Shree Rama Pancharatnam

श्रीराम पञ्चरत्नम् || Shree Rama Pancharatnam कञ्जातपत्रायतलोचनाय    कर्णावतंसोज्ज्वलकुण्डलाय। कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय ॥१॥ विद्युत् निभांभोदसुविग्रहाय विद्याधरैस्संस्तुत सद्गुणाय। वीरावताराय विरोधिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय …

Click here to Read More