Shree Gayatri 2BSahasranamam श्री गायत्री सहस्त्रनाम | Shree Gayatri Sahasranamam |

श्री गायत्री सहस्त्रनाम | Shree Gayatri Sahasranamam |

 1008  Gayatri Mata Ke Naam     1)ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः। 2)ॐ अव्यक्तायै नमः। 3)ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः। 4)ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः। 5)ॐ अजितायै नमः। 6)ॐ अपराजितायै नमः। …

Read more