शुक्र देव स्तोत्र पाठ | Shukra Stotram | Shukra Graha Stotram

शुक्र देव स्तोत्र पाठ

शुक्र स्तोत्र नमस्ते भार्गव श्रेष्ठ देव दानव पूजित ।वृष्टिरोधप्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमो नम: ।।1।।   देवयानीपितस्तुभ्यं वेदवेदांगपारग: ।   परेण …

Read more

शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Shukra Ashtottara Shatanamavali Stotram

शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्,Shukra Ashtottara Shatanamavali Stotram

शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् शुक्रः शुचिः शुभगुणः शुभदः शुभलक्षणः ।   शोभनाक्षः शुभ्ररूपः शुद्धस्फटिकभास्वरः ॥ १॥   दीनार्तिहारको दैत्यगुरुः देवाभिवन्दितः …

Read more

शुक्र स्तोत्र | Shukra Graha Stotra

shukra grah stotram शुक्र स्तोत्र | Shukra Graha Stotra

शुक्र स्तोत्र  शुक्रः काव्यः शुक्ररेताः शुक्लांबरधरः सुधीः।    हिमाभः कुन्दधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः ॥१॥     नीतिज्ञो नीतिकृन्नीतिमार्गगामी ग्रहाधिपः।   उशना …

Read more

शुक्र ग्रह कवच | Shukra Graha Kavacham

शुक्र ग्रह कवच,Shukra Graha Kavacham

शुक्र ग्रह कवच  अथ शुक्रकवचम् अस्य श्रीशुक्रकवचस्तोत्रमंत्रस्य भारद्वाज ऋषिः  ।   अनुष्टुप् छन्दः  । शुक्रो देवता  ।   शुक्रप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥   मृणालकुन्देन्दुषयोजसुप्रभं …

Read more