Bhairav Kavach – भैरव कवच

bhairav kavach 1 Bhairav Kavach - भैरव कवच

Bhairav Kavach – भैरव कवच ॐ सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूरधवले गुरुः । पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु ॥ पूर्वस्यामसितांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा । …

Click here to Read More