आरूढ़ा सरस्वती स्तोत्र | Aruda Saraswati Stotra

आरूढ़ा सरस्वती स्तोत्र,arudha saraswati stotra

प्रार्थना:आरूढ़ा श्वेतहंसैर्भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यम् सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपै: शास्त्रविज्ञानशब्दै: क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा …

Read more

सरस्वती वंदना | सरस्वती पूजा मंत्र

सरस्वती वंदना, saraswati vandana, saraswati puja vandana

 सरस्वती वंदना   या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।।   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां …

Read more

श्री सरस्वती पञ्चकम् | Saraswati Panchakam

Saraswati Panchakam,श्री सरस्वती पञ्चकम्

श्री सरस्वती पञ्चकम् ॥ सरस्वतीपञ्चकम् ॥   सुरमकुञ्चमध्यगो मरालमध्यशोभितो,   नदीतटप्रतिष्ठितः स्थिरप्रशान्तलोचनः ।   हृदिस्वरात्मिकास्मरन्मनोयशस्वतीनम-,   न्सरस्वतीस्तवं पठन्कदा यतिर्भवाम्यहम् ॥ …

Read more

श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम

श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम | Jayendra Saraswati Shatanamavali Stotram

श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम श्रीजगद्गुरु श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपति,   श्रीशङ्कराचार्य श्रीजयेन्द्रसरस्वती श्रीचरणैः प्रणीता ।   अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् ।   …

Read more

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Chandrasekharendra Saraswati Ashtottara Shatanamavali

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली ॐ श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वराय नमः । ॐ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीगुरुभ्यो नमः । ॐ संन्यासाश्रमशिखराय नमः । ॐ काषायदण्डधारिणे नमः …

Read more

श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Jayendra Saraswathi Ashtottara Shatanamavali

श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली    ॐ महादेव महीदेवतनूजाय नमो नमः । ॐ तमोऽपहग्रामरत्न सम्भूताय नमो नमः । ॐ सरस्वतीगर्भशुक्तिमुक्तारत्नाय …

Read more

ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

Brahma Kruta Saraswati Stotram,ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र

श्री ब्रह्मा द्वारा रचित सरस्वती स्तोत्र  ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।  गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः …

Read more

नील सरस्वती स्तोत्र | Neel Saraswati Stotram

Neel Saraswati Stotram,नील सरस्वती स्तोत्र

नील सरस्वती स्तोत्र Neel Saraswati Stotram  घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करि  भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम् I१I   ॐ सुरासुरार्चिते देवि …

Read more

श्री सरस्वती स्तोत्र | Maa Saraswati Stotram

श्री सरस्वती स्तोत्र

श्री सरस्वती स्तोत्र  श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता।   श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना॥१॥     श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता।   श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता ॥२॥ …

Read more

सरस्वती स्तोत्रम्  | Saraswati Stotram

Saraswati Stotram,सरस्वती स्तोत्रम् 

सरस्वती स्तोत्रम्  सरस्वतीं नमस्यामि चेतनानां हृदिस्थितां ।   कण्ठस्थां पद्मयोनेस्तु हिमाकरप्रियास्पदाम् ॥ १ ॥     मतिदां वरदां शुद्धां वीणाहस्तवरप्रदां …

Read more