मंगल ग्रह कवच || Mangal Graha Kavacham ||

mangal grah kavacham मंगल ग्रह कवच || Mangal Graha Kavacham ||

मंगल ग्रह कवच – Mangal Graha Kavacham  अथ मंगल कवचम् अस्य श्री मंगलकवचस्तोत्रमंत्रस्य कश्यप ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । अङ्गारको देवता । भौम पीडापरिहारार्थं जपे विनियोगः। …

Click here to Read More