शतनामावली | List of Shatanamavali

 
1 श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Rishi Ashtottara Shatanamavali 
2 माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali 
3 मंगल अष्टोत्तर शतनामावली || Mangal Ashtottara Shatanamavali 
4 अंगारक अष्टोत्तर शतनामावली || Angaraka Ashtottara Shatanamavali 
5 गुरु अष्टोत्तर शतनामावली || Guru Ashtottara Shatanamavali 
6 गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali 
7 बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली || Brihaspati Ashtottara Shatanamavali 
8 शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली || Shukra Ashtottara Shatanamavali 
9 श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ram Ashtottara Shatanamavali 
10 माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Ganga Ashtottara Shatanamavali 
11 राहु अष्टोत्तर शतनामावली || Rahu Ashtottara Shatanamavali 
12 चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली || Chandra Ashtottara Shatanamavali 
13 शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali 
14 बुध अष्टोत्तर शतनामावली || Budha Ashtottara Shatanamavali 
15 श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 
16 श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali 
17 श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Hanuman Ashtottara Shatanamavali 
18 श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Chandrasekharendra Saraswati Ashtottara Shatanamavali 
19 हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली || Hanuman Ashtottara Shatanamavali 
20 श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Sri Hanuman Ashtottara Namavali 
21 श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Shri Hanuman Ashtottara Namavali 
22 हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Hanuman Ashtottara Namavali 
23 श्री राधा अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Radha Ashtottara Shatanamavali 
24 अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Amritavarshini Saraswati Ashtottara Shatanamavali
25 श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Jayendra Saraswathi Ashtottara Shatanamavali 
26 श्री ललिता लकारादि अष्टोत्तर शतनामावली || Lalita Lakaradi Ashtottara Shatanamavali
27 श्री काली ककारादि नाम अष्टोत्तर शतनामावली || Kali Kakaradi Naam Ashtottara Shatanamavali
28 श्री राधे कृष्णा अष्टोत्तर शतनामावली || Radha Krishna Ashtottara Shatanamavali 
29 श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली || Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali 
30 श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली || Batuk Bhairav Ashtottara Shatanamavali 
31 श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली || Shiva Kailash Ashtottara Shatanamavali
32 श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली || Batuk Bhairav Ashtottara Shatanamavali 
33 श्री विश्वकर्मा अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Vishwakarma Ashtottara Shatanamavali 
34 श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali 
35 श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali 
36 श्री शनैश्चर अष्टोत्तर शतनामावली || Shanaishchara Ashtottara Shatanamavali 
37 श्री धन्वन्तरि अष्टोत्तर शतनामावली || Dhanvantari Ashtottara Shatanamavali 
38 श्री धूमावती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali 
39 श्री त्रिपुर भैरवी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Bhairavi Tripura Ashtottara Shatanamavali 
40 वरद गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali 
41 श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तुति || Hanuman Ashtottara Shatanama Stuti 
42 श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali 
43 श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 
44 श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Parshuram Ashtottara Shatanamavali
45 श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Venkatesha Ashtottara Shatanamavali 
46 श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Narasimha Ashtottara Shatanamavali 
47 श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली || Narasimha Ashtottara Shatanamavali 
48 श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Shatanamavali 
49 श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali 
50 श्री हयग्रीव अष्टोत्तर शतनामावली || Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali 
51 श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Saraswati Ashtottara Shatanamavali 
52 श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 
53 श्री षोडशी अष्टोत्तर शतनामावली || Shodashi Ashtottara Shatanamavali 
54 श्री राधिका अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Radhika Ashtottara Shatanamavali
55 श्री नागराजा अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Nagaraja Ashtottara Shatanamavali 
56 श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 
57 श्री शनिदेव अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali
58 श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनामावली || Baglamukhi Ashtottara Shatanamavali 
59 श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ganesha Ashtottara Shatanamavali 
60 श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Matangi Ashtottara Shatanamavali 
61 श्री त्रिपुर भैरवी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram 
62 श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Satanamavali 
63 श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली || Kamala Ashtottara Shatanamavali 
64 श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Lalitha Ashtottara Shatanamavali 
65 श्री भैरव अष्टोत्तर शतनामावली || Bhairav Ashtottara Shatanamavali 
66 श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali
67 श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali 
68 श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesha Ashtottara Satanamavali 
69 श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ganesha Ashtottara Shatanamavali 
70 श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली || Krishna Ashtottara Shatanamavali 
71 श्री वामन अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Vamana Ashtottara Shatanamavali 
72 श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली || Krishna Ashtottara Shatanamavali
73 श्री बगला अष्टोत्तर शतनामावली || Bagla Ashtottara Shatanamavali 
74 श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Tulasi Ashtottara Shatanamavali 
75 श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Lalita Ashtottara Shatanamavali 
76 श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली || Lalitha Ashtottara Shatanamavali 
77 श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Laxmi Ashtottara Shatanamavali 
78 श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली || Kubera Ashtottara Shatanamavali 
79 श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Maa Ashtottara Shatanamavali 
80 श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली || Shiva Ashtottara Shatanamavali 
81 श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली || Lalita Ashtottara Shatanamavali 
82 श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Varaha Ashtottara Shatanamavali 
83 श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Ashtottara Shatanamavali 
84 माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली || Ganga Ashtottara Shatanamaval
85 नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली || Narasimha Ashtottara Shatanamavali 
86 श्री गंगा अष्टोत्तर शतनामावली || Ganga Ashtottara Shatanamavali 
87 माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Tara Ashtottara Shatanamavali 
88 श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Tulsi Ashtottara Shatanamavali
89 माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali 
90 श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली || Rishi Ashtottara Shatanamavali 
91 श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली || Shiv Ashtottara Shatanamavali 
92 गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali 
93 श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली || Varaha Ashtottara Shatanama 
94 शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali 
96 श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Ram Ashtottara Shatanamavali 
97 श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Rama Ashtottara Shatanamavali 
98 केतु अष्टोत्तर शतनामावली || Ketu Ashtottara Shatanamavali