श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ दुर्गायै नमः ।
 2. ॐ दारिद्र्यशमन्यै नमः ।
 3. ॐ दुरितघ्न्यै नमः ।
 4. ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
 5. ॐ लज्जायै नमः ।
 6. ॐ महाविद्यायै नमः ।
 7. ॐ श्रद्धायै नमः ।
 8. ॐ पुष्ट्यै नमः ।
 9. ॐ स्वधायै नमः ।
 10. ॐ ध्रुवायै नमः । 
 11. ॐ महारात्र्यै नमः ।
 12. ॐ महामायायै नमः । 
 13. ॐ मेधायै नमः ।
 14. ॐ मात्रे नमः ।
 15. ॐ सरस्वत्यै नमः ।
 16. ॐ शिवायै नमः ।
 17. ॐ शशिधरायै नमः ।
 18. ॐ शान्तायै नमः । 
 19. ॐ शाम्भव्यै नमः ।
 20. ॐ भूतिदायिन्यै नमः । 
 21. ॐ तामस्यै नमः ।
 22. ॐ नियतायै नमः ।
 23. ॐ नार्यै नमः ।
 24. ॐ काल्यै नमः ।
 25. ॐ नारायण्यै नमः ।
 26. ॐ कलायै नमः ।
 27. ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
 28. ॐ वीणाधरायै नमः ।
 29. ॐ वाण्यै नमः ।
 30. ॐ शारदायै नमः । 
 31. ॐ हंसवाहिन्यै नमः ।
 32. ॐ त्रिशूलिन्यै नमः ।
 33. ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
 34. ॐ ईशानायै नमः । 
 35. ॐ त्रय्यै नमः ।
 36. ॐ त्रयतमायै नमः ।
 37. ॐ शुभायै नमः ।
 38. ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
 39. ॐ चक्रिण्यै नमः ।
 40. ॐ घोरायै नमः । 
 41. ॐ कराल्यै नमः ।
 42. ॐ मालिन्यै नमः ।
 43. ॐ मत्यै नमः ।
 44. ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
 45. ॐ महेष्वासायै नमः ।
 46. ॐ महिषघ्न्यै नमः ।
 47. ॐ मधुव्रतायै नमः ।
 48. ॐ मयूरवाहिन्यै नमः ।
 49. ॐ नीलायै नमः ।
 50. ॐ भारत्यै नमः । 
 51. ॐ भास्वराम्बरायै नमः ।
 52. ॐ पीताम्बरधरायै नमः । 
 53. ॐ पीतायै नमः ।
 54. ॐ कौमार्यै नमः ।
 55. ॐ पीवरस्तन्यै नमः ।
 56. ॐ रजन्यै नमः ।
 57. ॐ राधिन्यै नमः ।
 58. ॐ रक्तायै नमः ।
 59. ॐ गदिन्यै नमः ।
 60. ॐ घण्टिन्यै नमः ।  
 61. ॐ प्रभायै नमः ।
 62. ॐ शुम्भघ्न्यै नमः ।
 63. ॐ सुभगायै नमः ।
 64. ॐ सुभ्रुवे नमः ।
 65. ॐ निशुम्भप्राणहारिण्यै नमः । 
 66. ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
 67. ॐ कामुकायै नमः ।
 68. ॐ कन्यायै नमः ।
 69. ॐ रक्तबीजनिपातिन्यै नमः ।
 70. ॐ सहस्रवदनायै नमः । 
 71. ॐ सन्ध्यायै नमः ।
 72. ॐ साक्षिण्यै नमः । 
 73. ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
 74. ॐ द्युतये नमः ।
 75. ॐ भार्गव्यै नमः ।
 76. ॐ वारुण्यै नमः ।
 77. ॐ विद्यायै नमः ।
 78. ॐ धरायै नमः । 
 79. ॐ धरासुरार्चितायै नमः ।
 80. ॐ गायत्र्यै नमः । 
 81. ॐ गायक्यै नमः ।
 82. ॐ गङ्गायै नमः ।
 83. ॐ दुर्गायै नमः ।
 84. ॐ गीतघनस्वनायै नमः ।
 85. ॐ छन्दोमयायै नमः । 
 86. ॐ मह्यै नमः ।
 87. ॐ छायायै नमः ।
 88. ॐ चार्वाङ्ग्यै नमः ।
 89. ॐ चन्दनप्रियायै नमः ।
 90. ॐ जनन्यै नमः । 
 91. ॐ जाह्नव्यै नमः ।
 92. ॐ जातायै नमः ।
 93. ॐ शान्ङ्कर्यै नमः ।
 94. ॐ हतराक्षस्यै नमः ।
 95. ॐ वल्लर्यै नमः ।
 96. ॐ वल्लभायै नमः ।
 97. ॐ वल्ल्यै नमः ।
 98. ॐ वल्ल्यलङ्कृतमध्यमायै नमः ।
 99. ॐ हरीतक्यै नमः ।
 100. ॐ हयारूढायै नमः । 
 101. ॐ भूत्यै नमः ।
 102. ॐ हरिहरप्रियायै नमः ।
 103. ॐ वज्रहस्तायै नमः । 
 104. ॐ वरारोहायै नमः ।
 105. ॐ सर्वसिद्ध्यै नमः ।
 106. ॐ वरप्रदायै नमः ।
 107. ॐ सिन्दूरवर्णायै नमः ।
 108. ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः । 

Leave a comment