श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ देव्यै नमः
 2. ॐ दुर्गायै नमः
 3. ॐ त्रिभुवनेश्वर्यै नमः
 4. ॐ यशोदागर्भसंभूतायै नमः
 5. ॐ नारायणवरप्रियायै नमः
 6. ॐ नन्दगोपकुलेजातायै नमः
 7. ॐ मङ्गल्यायै नमः
 8. ॐ कुलवर्धिन्यै नमः
 9. ॐ कंसविद्रावणकर्यै नमः
 10. ॐ असुरक्षयंकर्यै नमः
 11. ॐ शिलातटविनिक्षिप्तायै नमः
 12. ॐ आकाशगामिन्यै नमः
 13. ॐ वासुदेवभगिन्यै नमः
 14. ॐ दिव्यमाल्यविभूषितायै नमः
 15. ॐ दिव्यांबरधरायै नमः
 16. ॐ खड्गखेटकधारिण्यै नमः
 17. ॐ शिवायै नमः
 18. ॐ पापतारिण्यै नमः
 19. ॐ वरदायै नमः
 20. ॐ कृष्णायै नमः
 21. ॐ कुमार्यै नमः
 22. ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः
 23. ॐ बालार्कसदृशाकारायै नमः
 24. ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननायै नमः
 25. ॐ चतुर्भुजायै नमः
 26. ॐ चतुर्वक्त्रायै नमः
 27. ॐ पीनश्रोणिपयोधरायै नमः
 28. ॐ मयूरपिच्छवलयायै नमः
 29. ॐ केयूरांगदधारिण्यै नमः
 30. ॐ कृष्णच्छविसमायै नमः
 31. ॐ किष्णायै नमः
 32. ॐ सङ्कर्षणसमाननायै नमः
 33. ॐ इन्द्रध्वजसमबाहुधारिण्यै नमः
 34. ॐ पात्रधारिण्यै नमः
 35. ॐ पंकजधारिण्यै नमः
 36. ॐ घंटाधारिण्यै नमः
 37. ॐ पाशधारिण्यै नमः
 38. ॐ धनुर्धारिण्यै नमः
 39. ॐ महाचक्रधारिण्यै नमः
 40. ॐ विविधायुधधरायै नमः
 41. ॐ कुण्डलपूर्णकर्णविभूषितायै नमः
 42. ॐ चन्द्रविस्पर्धिमुखविराजितायै नमः
 43. ॐ मुकुटविराजितायै नमः
 44. ॐ शिखिपिच्छध्वजविराजितायै नमः
 45. ॐ कौमारव्रतधरायै नमः
 46. ॐ त्रिदिवपावयित्र्यै नमः
 47. ॐ त्रिदशपूजितायै नमः
 48. ॐ त्रैलोक्यरक्षिण्यै नमः
 49. ॐ महिषासुरनाशिन्यै नमः
 50. ॐ प्रसन्नायै नमः
 51. ॐ सुरश्रेष्ठायै नमः
 52. ॐ शिवायै नमः
 53. ॐ जयायै नमः
 54. ॐ विजयायै नमः
 55. ॐ संग्रामजयप्रदायै नमः
 56. ॐ वरदायै नमः
 57. ॐ विन्ध्यावासिन्यै नमः
 58. ॐ काल्यै नमः
 59. ॐ कालरात्र्यै नमः
 60. ॐ महाकाल्यै नमः
 61. ॐ सीधुप्रियायै नमः
 62. ॐ मांसप्रियायै नमः
 63. ॐ पशुप्रियायै नमः
 64. ॐ भूतानुसृतायै नमः
 65. ॐ वरदायै नमः
 66. ॐ कामचारिण्यै नमः
 67. ॐ पापहरिण्यै नमः
 68. ॐ कीर्त्यै नमः
 69. ॐ श्रियै नमः
 70. ॐ धृत्यै नमः
 71. ॐ सिद्ध्यै नमः
 72. ॐ ह्रियै नमः
 73. ॐ विद्यायै नमः
 74. ॐ सन्तत्यै नमः
 75. ॐ मत्यै नमः
 76. ॐ सन्ध्यायै नमः
 77. ॐ रात्र्यै नमः
 78. ॐ प्रभायै नमः
 79. ॐ निद्रायै नमः
 80. ॐ ज्योत्स्नायै नमः
 81. ॐ कान्त्यै नमः
 82. ॐ क्षमायै नमः
 83. ॐ दयायै नमः
 84. ॐ बन्धनाशिन्यै नमः
 85. ॐ मोहनाशिन्यै नमः
 86. ॐ पुत्रापमृत्युनाशिन्यै नमः
 87. ॐ धनक्षयनाशिन्यै नमः
 88. ॐ व्याधिनाशिन्यै नमः
 89. ॐ मृत्युनाशिन्यै नमः
 90. ॐ भयनाशिन्यै नमः
 91. ॐ पद्मपत्राक्ष्यै नमः
 92. ॐ दुर्गायै नमः
 93. ॐ शरण्यायै नमः
 94. ॐ भक्तवत्सलायै नमः
 95. ॐ सौख्यदायै नमः
 96. ॐ आरोग्यदायै नमः
 97. ॐ राज्यदायै नमः
 98. ॐ आयुर्दायै नमः
 99. ॐ वपुर्दायै नमः
 100. ॐ सुतदायै नमः
 101. ॐ प्रवासरक्षिकायै नमः
 102. ॐ नगररक्षिकायै नमः
 103. ॐ संग्रामरक्षिकायै नमः
 104. ॐ श्त्रुसंकटरक्षिकायै नमः
 105. ॐ अटवीदुर्गकान्ताररक्षिकायै नमः
 106. ॐ सागररक्षिकायै नमः
 107. ॐ गिरिरक्षिकायै नमः
 108. ॐ सर्वकार्यसिद्धिप्रदायिकायै नमः
माँ दुर्गा के 108 नाम,दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली
माँ दुर्गा के 108 नाम

Leave a comment