परशुराम चालीसा लिरिक्स | Parshuram Chalisa

परशुराम चालीसा लिरिक्स

परशुराम चालीसा ॥दोहा॥ श्री गुरु चरण सरोज छवि,निज मन मन्दिर धारि।सुमरि गजानन शारदा,गहि आशिष त्रिपुरारि॥ बुद्धिहीन जन जानिये,अवगुणों का भण्डार।बरणौं …

Read more

श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Parshuram Ashototra Shatnam Stotra

Parashuram Ashtottara Shatanama Stotram श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Parshuram Ashototra Shatnam Stotra

श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्  रामो राजाटवीवह्नि रामचन्द्रप्रसादकः ।   राजरक्तारुणस्नातो राजीवायतलोचनः ॥ १॥     रैणुकेयो रुद्रशिष्यो रेणुकाच्छेदनो रयी …

Read more

श्रीमद् दिव्य परशुराम अष्टक स्तोत्र | Divya Parshuram Ashtakam Stotram

Srimad2BDivya Parshuram Ashtakam Stotram श्रीमद् दिव्य परशुराम अष्टक स्तोत्र | Divya Parshuram Ashtakam Stotram

श्रीमद् दिव्य परशुराम अष्टक स्तोत्र  Divya Parshuram Ashtakam Stotram ॥ श्रीपरशुरामाष्टकम् ॥     ॥ श्रीमद्दिव्यपरशुरामाष्टकस्तोत्रम् ॥   ब्रह्मविष्णुमहेशसन्नुतपावनाङ्घ्रिसरोरुहं,   …

Read more

श्री परशुराम अष्टकम | Sri Parshuram Ashtakam

Sri Parshuram Ashtakam श्री परशुराम अष्टकम | Sri Parshuram Ashtakam

श्री परशुराम अष्टकम    ॥ श्रीपरशुरामाष्टकम् ॥   विप्रवंशावतंशं सदा नौम्यहं, रेणुकानन्दनं जामदग्ने प्रभो ।   द्रोहक्रोधाग्नि वैकष्टतां लोपकं, रेणुकानन्दनं …

Read more