श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमः
 2. ॐ श्रीनिवासाय नमः
 3. ॐ लक्ष्मिपतये नमः
 4. ॐ अनानुयाय नमः
 5. ॐ अमृतांशने नमः
 6. ॐ माधवाय नमः
 7. ॐ कृष्णाय नमः
 8. ॐ श्रीहरये नमः
 9. ॐ ज्ञानपञ्जराय नमः
 10. ॐ श्रीवत्स वक्षसे नमः
 11. ॐ जगद्वन्द्याय नमः
 12. ॐ गोविन्दाय नमः
 13. ॐ शाश्वताय नमः
 14. ॐ प्रभवे नमः
 15. ॐ शेशाद्रिनिलायाय नमः
 16. ॐ देवाय नमः
 17. ॐ केशवाय नमः
 18. ॐ मधुसूदनाय नमः
 19. ॐ अमृताय नमः
 20. ॐ विष्णवे नमः
 21. ॐ अच्युताय नमः
 22. ॐ पद्मिनीप्रियाय नमः
 23. ॐ सर्वेशाय नमः
 24. ॐ गोपालाय नमः
 25. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
 26. ॐ गोपीश्वराय नमः
 27. ॐ परञ्ज्योतिषे नमः
 28. ॐ व्तेकुण्ठ पतये नमः
 29. ॐ अव्ययाय नमः
 30. ॐ सुधातनवे नमः
 31. ॐ याद वेन्द्राय नमः
 32. ॐ नित्य यौवनरूपवते नमः
 33. ॐ निरञ्जनाय नमः
 34. ॐ विराभासाय नमः
 35. ॐ नित्य तृप्त्ताय नमः
 36. ॐ धरापतये नमः
 37. ॐ सुरपतये नमः
 38. ॐ निर्मलाय नमः
 39. ॐ देवपूजिताय नमः
 40. ॐ चतुर्भुजाय नमः
 41. ॐ चक्रधराय नमः
 42. ॐ चतुर्वेदात्मकाय नमः
 43. ॐ त्रिधाम्ने नमः
 44. ॐ त्रिगुणाश्रयाय नमः
 45. ॐ निर्विकल्पाय नमः
 46. ॐ निष्कलङ्काय नमः
 47. ॐ निरान्तकाय नमः
 48. ॐ आर्तलोकाभयप्रदाय नमः
 49. ॐ निरुप्रदवाय नमः
 50. ॐ निर्गुणाय नमः
 51. ॐ गदाधराय नमः
 52. ॐ शार्ञ्ङपाणये नमः
 53. ॐ नन्दकिनी नमः
 54. ॐ शङ्खदारकाय नमः
 55. ॐ अनेकमूर्तये नमः
 56. ॐ अव्यक्ताय नमः
 57. ॐ कटिहस्ताय नमः
 58. ॐ वरप्रदाय नमः
 59. ॐ अनेकात्मने नमः
 60. ॐ दीनबन्धवे नमः
 61. ॐ जगद्व्यापिने नमः
 62. ॐ आकाशराजवरदाय नमः
 63. ॐ योगिहृत्पद्शमन्दिराय नमः
 64. ॐ दामोदराय नमः
 65. ॐ जगत्पालाय नमः
 66. ॐ पापघ्नाय नमः
 67. ॐ भक्तवत्सलाय नमः
 68. ॐ त्रिविक्रमाय नमः
 69. ॐ शिंशुमाराय नमः
 70. ॐ जटामकुट शोभिताय नमः
 71. ॐ शङ्ख मद्योल्ल सन्मञ्जु किङ्किण्याढ्य नमः
 72. ॐ कारुण्डकाय नमः
 73. ॐ नीलमोघश्याम तनवे नमः
 74. ॐ बिल्वपत्त्रार्चन प्रियाय नमः
 75. ॐ जगत्कर्त्रे नमः
 76. ॐ जगत्साक्षिणे नमः
 77. ॐ जगत्पतये नमः
 78. ॐ चिन्तितार्ध प्रदायकाय नमः
 79. ॐ जिष्णवे नमः
 80. ॐ दाशार्हाय नमः
 81. ॐ दशरूपवते नमः
 82. देवकी नन्दनाय नमः
 83. ॐ शौरये नमः
 84. ॐ हयरीवाय नमः
 85. ॐ जनार्धनाय नमः
 86. ॐ कन्याश्रणतारेज्याय नमः
 87. ॐ पीताम्बरधराय नमः
 88. ॐ अनघाय नमः
 89. ॐ वनमालिने नमः
 90. ॐ पद्मनाभाय नमः
 91. ॐ मृगयासक्त मानसाय नमः
 92. ॐ अश्वरूढाय नमः
 93. ॐ खड्गधारिणे नमः
 94. ॐ धनार्जन समुत्सुकाय नमः
 95. ॐ घनतारल सन्मध्यकस्तूरी तिलकोज्ज्वलाय नमः
 96. ॐ सच्चितानन्दरूपाय नमः
 97. ॐ जगन्मङ्गल दायकाय नमः
 98. ॐ यज्ञभोक्रे नमः
 99. ॐ चिन्मयाय नमः
 100. ॐ परमेश्वराय नमः
 101. ॐ परमार्धप्रदायकाय नमः
 102. ॐ शान्ताय नमः
 103. ॐ श्रीमते नमः
 104. ॐ दोर्दण्ड विक्रमाय नमः
 105. ॐ परब्रह्मणे नमः
 106. ॐ श्रीविभवे नमः
 107. ॐ जगदीश्वराय नमः
 108. ॐ आलिवेलु मङ्गा सहित वेङ्कटेश्वराय नमः

Leave a comment