श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ तुलस्यै नमः
 2. ॐ पावन्यै नमः
 3. ॐ पूज्यायै नमः
 4. ॐ वृन्दावननिवासिन्यै नमः
 5. ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः
 6. ॐ ज्ञानमय्य नमः
 7. ॐ निर्मलायै नमः
 8. ॐ सर्वपूजितायै नमः
 9. ॐ सत्यै नमः
 10. ॐ पतिव्रतायै नमः
 11. ॐ वृन्दायै नमः
 12. ॐ क्षीराब्धिमथनोद्भवायै नमः
 13. ॐ कृष्णवर्णाय नमः
 14. ॐ रोगहन्त्र्यै नमः
 15. ॐ त्रिवर्णायै नमः
 16. ॐ सर्वकामदाय नमः
 17. ॐ लक्ष्मीसख्यै नमः
 18. ॐ नित्यशुद्धाय नमः
 19. ॐ सुदत्यै नमः
 20. ॐ भूमिपावन्यै नमः
 21. ॐ हरिध्यानैकनिरताय नमः
 22. ॐ हरिपादकृतालयायै नमः
 23. ॐ पवित्ररूपिण्य नमः
 24. ॐ धन्यायै नमः
 25. ॐ सुगन्धिन्यै नमः
 26. ॐ अमृतोद्भवायै नमः
 27. ॐ सुरूपारोग्यदायै नमः
 28. ॐ तुष्टायै नमः
 29. ॐ शक्तित्रितयरूपिण्यै नमः
 30. ॐ देव्यै नमः
 31. ॐ देवर्षिसंस्तुत्यायै नमः
 32. ॐ कान्तायै नमः
 33. ॐ विष्णुमनःप्रियायै नमः
 34. ॐ भूतवेतालभीतिघ्न्यै नमः
 35. ॐ महापातकनाशिन्यै नमः
 36. ॐ मनोरथप्रदायै नमः
 37. ॐ मेधायै नमः
 38. ॐ कान्त्यै नमः
 39. ॐ विजयदायिन्यै नमः
 40. ॐ शंखचक्रगदा पद्मधारिण्यै नमः
 41. ॐ कामरूपिण्यै नमः
 42. ॐ अपवर्गप्रदायै नमः
 43. ॐ श्यामायै नमः
 44. ॐ कृशमध्यायै नमः
 45. ॐ सुकेशिन्यै नमः
 46. ॐ वैकुण्ठवासिन्यै नमः
 47. ॐ नन्दायै नमः
 48. ॐ बिंबोष्ठ्यै नमः
 49. ॐ कोकिलस्वनायै नमः
 50. ॐ कपिलायै नमः
 51. ॐ निम्नगाजन्मभूम्य नमः
 52. ॐ आयुष्यदायिन्यै नमः
 53. ॐ वनरूपायै नमः
 54. ॐ दुःखनाशिन्यै नमः
 55. ॐ अविकारायै नमः
 56. ॐ चतुर्भुजायै नमः
 57. ॐ गरुत्मद्वाहनायै नमः
 58. ॐ शान्तायै नमः
 59. ॐ दान्तायै नमः
 60. ॐ विघ्ननिवारिण्यै नमः
 61. ॐ विष्णुमूलिकायै नमः
 62. ॐ पुष्टायै नमः
 63. ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः
 64. ॐ महाशक्त्यै नमः
 65. ॐ र्महामायायै नमः
 66. ॐ लक्ष्मीवाणीसुपूजितायै नमः
 67. ॐ सुमंगल्यर्चनप्रीतायै नमः
 68. ॐ सौमङ्गल्यविवर्धिन्यै नमः
 69. ॐ चातुर्मासोत्सवाराध्यायै नमः
 70. ॐ विष्णुसान्निध्यदायिन्यै नमः
 71. ॐ उत्तानद्वादशीपूज्यायै नमः
 72. ॐ सर्वदेवप्रपूजिताय नमः
 73. ॐ गोपीरतिप्रदायै नमः
 74. ॐ नित्यायै नमः
 75. ॐ निर्गुणायै नमः
 76. ॐ पार्वतीप्रियायै नमः
 77. ॐ अपमृत्युहरायै नमः
 78. ॐ राधाप्रियायै नमः
 79. ॐ मृगविलोचनायै नमः
 80. ॐ अम्लानायै नमः
 81. ॐ हंसगमनायै नमः
 82. ॐ कमलासनवन्दितायै नमः
 83. ॐ भूलोकवासिन्यै नमः
 84. ॐ शुद्धायै नमः
 85. ॐ रामकृष्णादिपूजितायै नमः
 86. ॐ सीतापूज्यायै नमः
 87. ॐ राममनःप्रियायै नमः
 88. ॐ नन्दनसंस्थितायै नमः
 89. ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः
 90. ॐ मुक्तायै नमः
 91. ॐ लोकसृष्टिविधायिन्यै नमः
 92. ॐ प्रातर्दृश्यायै नमः
 93. ॐ ग्लानिहन्त्र्यै नमः
 94. ॐ वैष्णव्यै नमः
 95. ॐ सर्वसिद्धिदायै नमः
 96. ॐ नारायण्यै नमः
 97. ॐ सन्ततिदायै नमः
 98. ॐ मूलमृद्धारिपावन्य नमः
 99. ॐ अशोकवनिकासंस्थायै नमः
 100. ॐ सीताध्यातायै नमः
 101. ॐ निराश्रयायै नमः
 102. ॐ गोमतीसरयूतीररोपितायै नमः
 103. ॐ कुटिलालकायै नमः
 104. ॐ अपात्रभक्ष्यपापघ्न्यै नमः
 105. ॐ दानतोयविशुद्धिदायै नमः
 106. ॐ श्रुतिधारणसुप्रीतायै नमः
 107. ॐ शुभायै नमः
 108. ॐ सर्वेष्टदायिन्यै नमः

Leave a comment