श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ रजताचल शृङ्गाग्र मध्यस्थायै नमः
 2. ॐ हिमाचल महावंश पावनायै नमः
 3. ॐ शङ्करार्धाङ्ग सौन्दर्य शरीरायै नमः
 4. ॐ लसन्मरकत स्वच्च विग्रहायै नमः
 5. ॐ महातिशय सौन्दर्य लावण्यायै नमः
 6. ॐ शशाङ्कशेखर प्राणवल्लभायै नमः
 7. ॐ सदा पञ्चदशात्मैक्य स्वरूपायै नमः
 8. ॐ वज्रमाणिक्य कटक किरीटायै नमः
 9. ॐ कस्तूरी तिलकोल्लासित निटलायै नमः
 10. ॐ भस्मरेखाङ्कित लसन्मस्तकायै नमः ॥ 10 ॥
 11. ॐ विकचाम्भोरुहदल लोचनायै नमः 
 12. ॐ शरच्चाम्पेय पुष्पाभ नासिकायै नमः
 13. ॐ लसत्काञ्चन ताटङ्क युगलायै नमः
 14. ॐ मणिदर्पण सङ्काश कपोलायै नमः
 15. ॐ ताम्बूलपूरितस्मेर वदनायै नमः
 16. ॐ सुपक्वदाडिमीबीज वदनायै नमः
 17. ॐ कम्बुपूग समच्छाय कन्धरायै नमः
 18. ॐ स्थूलमुक्ताफलोदार सुहारायै नमः
 19. ॐ गिरीशबद्दमाङ्गल्य मङ्गलायै नमः
 20. ॐ पद्मपाशाङ्कुश लसत्कराब्जायै नमः ॥ 20 ॥
 21. ॐ पद्मकैरव मन्दार सुमालिन्यै नमः
 22. ॐ सुवर्ण कुम्भयुग्माभ सुकुचायै नमः
 23. ॐ रमणीयचतुर्भाहु संयुक्तायै नमः
 24. ॐ कनकाङ्गद केयूर भूषितायै नमः
 25. ॐ बृहत्सौवर्ण सौन्दर्य वसनायै नमः
 26. ॐ बृहन्नितम्ब विलसज्जघनायै नमः
 27. ॐ सौभाग्यजात शृङ्गार मध्यमायै नमः
 28. ॐ दिव्यभूषणसन्दोह रञ्जितायै नमः
 29. ॐ पारिजातगुणाधिक्य पदाब्जायै नमः
 30. ॐ सुपद्मरागसङ्काश चरणायै नमः ॥ 30 ॥
 31. ॐ कामकोटि महापद्म पीठस्थायै नमः 
 32. ॐ श्रीकण्ठनेत्र कुमुद चन्द्रिकायै नमः
 33. ॐ सचामर रमावाणी विराजितायै नमः
 34. ॐ भक्त रक्षण दाक्षिण्य कटाक्षायै नमः
 35. ॐ भूतेशालिङ्गनोध्बूत पुलकाङ्ग्यै नमः
 36. ॐ अनङ्गभङ्गजन कापाङ्ग वीक्षणायै नमः
 37. ॐ ब्रह्मोपेन्द्र शिरोरत्न रञ्जितायै नमः 
 38. ॐ शचीमुख्यामरवधू सेवितायै नमः
 39. ॐ लीलाकल्पित ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः
 40. ॐ अमृतादि महाशक्ति संवृतायै नमः ॥ 40 ॥
 41. ॐ एकापत्र साम्राज्यदायिकायै नमः
 42. ॐ सनकादि समाराध्य पादुकायै नमः
 43. ॐ देवर्षभिस्तूयमान वैभवायै नमः
 44. ॐ कलशोद्भव दुर्वास पूजितायै नमः
 45. ॐ मत्तेभवक्त्र षड्वक्त्र वत्सलायै नमः 
 46. ॐ चक्रराज महायन्त्र मध्यवर्यै नमः
 47. ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूत सुदेहायै नमः
 48. ॐ शशाङ्कखण्डसंयुक्त मकुटायै नमः
 49. ॐ मत्तहंसवधू मन्दगमनायै नमः
 50. ॐ वन्दारुजनसन्दोह वन्दितायै नमः ॥ 50 ॥
 51. ॐ अन्तर्मुख जनानन्द फलदायै नमः
 52. ॐ पतिव्रताङ्गनाभीष्ट फलदायै नमः 
 53. ॐ अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमः
 54. ॐ नितान्त सच्चिदानन्द संयुक्तायै नमः
 55. ॐ सहस्रसूर्य संयुक्त प्रकाशायै नमः
 56. ॐ रत्नचिन्तामणि गृहमध्यस्थायै नमः
 57. ॐ हानिवृद्धि गुणाधिक्य रहितायै नमः
 58. ॐ महापद्माटवीमध्य निवासायै नमः
 59. ॐ जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमः
 60. ॐ महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमः ॥ 60 ॥
 61. ॐ दुष्टभीति महाभीति भञ्जनायै नमः
 62. ॐ समस्त देवदनुज प्रेरकायै नमः
 63. ॐ समस्त हृदयाम्भोज निलयायै नमः
 64. ॐ अनाहत महापद्म मन्दिरायै नमः
 65. ॐ सहस्रार सरोजात वासितायै नमः
 66. ॐ पुनरावृत्तिरहित पुरस्थायै नमः
 67. ॐ वाणी गायत्री सावित्री सन्नुतायै नमः
 68. ॐ रमाभूमिसुताराध्य पदाब्जायै नमः
 69. ॐ लोपामुद्रार्चित श्रीमच्चरणायै नमः
 70. ॐ सहस्ररति सौन्दर्य शरीरायै नमः ॥ 70 ॥
 71. ॐ भावनामात्र सन्तुष्ट हृदयायै नमः
 72. ॐ सत्यसम्पूर्ण विज्ञान सिद्धिदायै नमः
 73. ॐ त्रिलोचन कृतोल्लास फलदायै नमः
 74. ॐ सुधाब्धि मणिद्वीप मध्यगायै नमः
 75. ॐ दक्षाध्वर विनिर्भेद साधनायै नमः
 76. ॐ श्रीनाथ सोदरीभूत शोभितायै नमः
 77. ॐ चन्द्रशेखर भक्तार्ति भञ्जनायै नमः
 78. ॐ सर्वोपाधि विनिर्मुक्त चैतन्यायै नमः
 79. ॐ नामपारायणाभीष्ट फलदायै नमः
 80. ॐ सृष्टि स्थिति तिरोधान सङ्कल्पायै नमः ॥ 80 ॥
 81. ॐ श्रीषोडशाक्षरि मन्त्र मध्यगायै नमः
 82. ॐ अनाद्यन्त स्वयम्भूत दिव्यमूर्त्यै नमः
 83. ॐ भक्तहंस परीमुख्य वियोगायै नमः
 84. ॐ मातृ मण्डल संयुक्त ललितायै नमः
 85. ॐ भण्डदैत्य महसत्त्व नाशनायै नमः
 86. ॐ क्रूरभण्ड शिरछ्चेद निपुणायै नमः
 87. ॐ धात्र्यच्युत सुराधीश सुखदायै नमः
 88. ॐ चण्डमुण्डनिशुम्भादि खण्डनायै नमः
 89. ॐ रक्ताक्ष रक्तजिह्वादि शिक्षणायै नमः
 90. ॐ महिषासुरदोर्वीर्य निग्रहयै नमः ॥ 90 ॥
 91. ॐ अभ्रकेश महोत्साह कारणायै नमः
 92. ॐ महेशयुक्त नटन तत्परायै नमः
 93. ॐ निजभर्तृ मुखाम्भोज चिन्तनायै नमः
 94. ॐ वृषभध्वज विज्ञान भावनायै नमः
 95. ॐ जन्ममृत्युजरारोग भञ्जनायै नमः
 96. ॐ विदेहमुक्ति विज्ञान सिद्धिदायै नमः
 97. ॐ कामक्रोधादि षड्वर्ग नाशनायै नमः
 98. ॐ राजराजार्चित पदसरोजायै नमः
 99. ॐ सर्ववेदान्त संसिद्द सुतत्त्वायै नमः
 100. ॐ श्री वीरभक्त विज्ञान निधानायै नमः ॥ 100 ॥
 101. ॐ आशेष दुष्टदनुज सूदनायै नमः
 102. ॐ साक्षाच्च्रीदक्षिणामूर्ति मनोज्ञायै नमः
 103. ॐ हयमेथाग्र सम्पूज्य महिमायै नमः
 104. ॐ दक्षप्रजापतिसुत वेषाढ्यायै नमः
 105. ॐ सुमबाणेक्षु कोदण्ड मण्डितायै नमः
 106. ॐ नित्ययौवन माङ्गल्य मङ्गलायै नमः
 107. ॐ महादेव समायुक्त शरीरायै नमः
 108. ॐ महादेव रत्यौत्सुक्य महदेव्यै नमः 
 109. ॐ चतुर्विंशतन्त्र्यैक रूपायै ॥108 ॥
 
    ॥ श्री ललिताष्टोत्तर शतनामावलि सम्पूर्णम् ॥

Leave a comment