श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ स्थिराय नमः
 2. ॐ स्थाणवे नमः
 3. ॐ प्रभवे नमः
 4. ॐ भीमाय नमः
 5. ॐ प्रवराय नमः
 6. ॐ वरदाय नमः
 7. ॐ वराय नमः 
 8. ॐ सर्वात्मन नमः
 9. ॐ सर्वविख्याताय नमः
 10. ॐ सर्वस्मै नमः
 11. ॐ सर्वकाराय नमः
 12. ॐ भवाय नमः
 13. ॐ जटिने नमः
 14. ॐ चर्मिणे नमः
 15. ॐ शिखण्डिने नमः
 16. ॐ सर्वांङ्गाय नमः
 17. ॐ सर्वभावाय नमः
 18. ॐ हराय नमः
 19. ॐ हरिणाक्षाय नमः
 20. ॐ सर्वभूतहराय नमः 
 21. ॐ प्रभवे नमः
 22. ॐ प्रवृत्तये नमः
 23. ॐ निवृत्तये नमः
 24. ॐ नियताय नमः
 25. ॐ शाश्वताय नमः
 26. ॐ ध्रुवाय नमः
 27. ॐ श्मशानवासिने नमः
 28. ॐ भगवते नमः
 29. ॐ खेचराय नमः
 30. ॐ गोचराय नमः
 31. ॐ अर्दनाय नमः
 32. ॐ अभिवाद्याय नमः 
 33. ॐ महाकर्मणे नमः
 34. ॐ तपस्विने नमः
 35. ॐ भूतभावनाय नमः
 36. ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः
 37. ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः
 38. ॐ महारूपाय नमः 
 39. ॐ महाकायाय नमः
 40. ॐ वृषरूपाय नमः
 41. ॐ महायशसे नमः
 42. ॐ महात्मने नमः
 43. ॐ सर्वभूतात्मने नमः
 44. ॐ विश्वरूपाय नमः
 45. ॐ महाहनवे नमः 
 46. ॐ लोकपालाय नमः
 47. ॐ अंतर्हितात्मने नमः
 48. ॐ प्रसादाय नमः
 49. ॐ हयगर्दभाय नमः
 50. ॐ पवित्राय नमः
 51. ॐ महते नमः
 52. ॐ नियमाय नमः
 53. ॐ नियमाश्रिताय नमः
 54. ॐ सर्वकर्मणे नमः
 55. ॐ स्वयंभूताय नमः
 56. ॐ आदये नमः
 57. ॐ आदिकराय नमः
 58. ॐ निधये नमः 
 59. ॐ सहस्राक्षाय नमः
 60. ॐ विशालाक्षाय नमः
 61. ॐ सोमाय नमः
 62. ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः
 63. ॐ चंद्राय नमः
 64. ॐ सूर्याय नमः
 65. ॐ शनये नमः
 66. ॐ केतवे नमः
 67. ॐ ग्रहाय नमः
 68. ॐ ग्रहपतये नमः
 69. ॐ वराय नमः
 70. ॐ अत्रये नमः
 71. ॐ अत्र्यानमस्कर्त्रे नमः
 72. ॐ मृगबाणार्पणाय नमः 
 73. ॐ अनघाय नमः
 74. ॐ महातपसे नमः
 75. ॐ घोरतपसे नमः
 76. ॐ अदीनाय नमः
 77. ॐ दीनसाधककराय नमः
 78. ॐ संवत्सरकराय नमः
 79. ॐ मंत्राय नमः
 80. ॐ प्रमाणाय नमः
 81. ॐ परमन्तपाय नमः
 82. ॐ योगिने नमः
 83. ॐ योज्याय नमः
 84. ॐ महाबीजाय नमः
 85. ॐ महारेतसे नमः 
 86. ॐ महाबलाय नमः
 87. ॐ सुवर्णरेतसे नमः
 88. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 89. ॐ सुबीजाय नमः
 90. ॐ बीजवाहनाय नमः
 91. ॐ दशबाहवे नमः
 92. ॐ अनिमिषाय नमः 
 93. ॐ नीलकण्ठाय नमः
 94. ॐ उमापतये नमः
 95. ॐ विश्वरूपाय नमः
 96. ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः
 97. ॐ बलवीराय नमः
 98. ॐ अबलोगणाय नमः
 99. ॐ गणकर्त्रे नम 
 100. ॐ गणपतये नमः
 101. ॐ दिग्वाससे नमः
 102. ॐ कामाय नमः
 103. ॐ मंत्रविदे नमः
 104. ॐ परममन्त्राय नमः
 105. ॐ सर्वभावकराय नमः
 106. ॐ हराय नमः
 107. ॐ कमण्डलुधराय नमः
 108. ॐ धन्विते नमः
 
॥ इति श्री शिवाष्टॊत्तर शतनामावळि संपूर्णम ॥

Leave a comment