चन्द्र ग्रह के मंत्र 


चन्द्र ग्रह वैदिक मंत्र  

ऊँ इमं देवा असपत्नं ग्वं सुवध्यं । महते क्षत्राय महते ज्यैश्ठाय महते जानराज्यायेन्दस्येन्द्रियाय इमममुध्य पुत्रममुध्यै पुत्रमस्यै विश वोsमी राज: सोमोsस्माकं ब्राह्माणाना ग्वं राजा ।चन्द्र तांत्रिक मंत्र || 

चंद्र ग्रह के तांत्रिक मंत्र

ऊँ ऎं क्लीं सोमाय नम: ।
ऊँ श्रां श्रीं श्रौं चन्द्रमसे नम: ।
ऊँ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नम: ।

Read More : Chandra Kavacham

चन्द्र एकाक्षरी बीज मंत्र 

ऊँ सों सोमाय नम:चन्द्र का पौराणिक मंत्र ||
 

चंद्र ग्रह के पौराणिक मंत्र

ऊँ दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम । नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम ।।
 

चन्द्र गायत्री मंत्र 

“ऊँ अमृतंग अन्गाये विधमहे कलारुपाय धीमहि, तन्नो सोम प्रचोदयात ” ।।

Read More : Chandra Stotram

Chandra Grah Ke Mantra,चन्द्र ग्रह के मंत्र
चन्द्र ग्रह के मंत्र


Leave a comment