अहिल्या कृत श्रीराम स्तोत्र | Ahalya kruta Srirama Stotram

अहिल्या कृत श्रीराम स्तोत्र

अहिल्या कृत श्रीराम स्तोत्र  अहो कृतार्थाऽस्मि जगन्निवास ते पदाब्जसंलग्नरजःकणादहं।    स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभि-र्विमृश्यते रन्धितमानसैः सदा ॥१॥     अहो विचित्रं तव …

Read more