Devi Keelakam Stotram

दुर्गा कीलक स्तोत्रम् मंत्र | Devi Keelakam Stotram

Devi Keelakam Stotram   ॥ अथ कीलकम् ॥ ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहासरस्वती देवता,श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः।  ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥  मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। …

Read more