श्री गणेश प्रातः स्मरण स्तोत्र | Ganesh Pratah Smaran Stotram

Ganesh Pratah Smaran Stotram श्री गणेश प्रातः स्मरण स्तोत्र | Ganesh Pratah Smaran Stotram

श्री गणेश प्रातः स्मरण स्तोत्र || Ganesh Pratah Smaran Stotram प्रात: स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् । उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड – माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् ।।1।।   प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमान – …

Read more