श्री गंगा अष्टकम | Ganga Ashtakam | Shri Gangashtakam

Ganga Ashtakam श्री गंगा अष्टकम | Ganga Ashtakam | Shri Gangashtakam

श्री गंगा अष्टकम   मातः शैलसुतासपत्नि वसुधाशृङ्गारहारावलि स्वर्गारोहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्रार्थये ।   त्वत्तीरे वसतः त्वदंबु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेङ्खत-स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः॥१॥ …

Read more

माँ गंगा अष्टक | Ganga Ashtakam | Sri Gangashtakam

माँ गंगा अष्टक, ganga ashtak

माँ गंगा अष्टक भगवति तव तीरे नीरमात्राशनॊऽहं विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि।   सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद॥१॥     भगवति भवलीलामौलिमाले …

Read more