श्री हनुमान चालीसा – Shree Hanuman Chalisa Lyrics

श्री हनुमान चालीसा – Shree Hanuman Chalisa in Hindi दोहा : श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।।  बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।  श्री हनुमान चालीसा – Hanuman Chalisa चौपाई : जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस … Read more