Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam श्री लक्ष्मी हयग्रीव पञ्चरत्नम् | Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam

श्री लक्ष्मी हयग्रीव पञ्चरत्नम् | Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam

श्री लक्ष्मी हयग्रीव पञ्चरत्नम्  ज्ञानानन्दामलात्मा कलिकलुषमहातूल वातूल नामा,      सीमातीतात्मभूमा मम हयवदना देवता दर्विदारिः।   याता श्वेताब्जमध्यं प्रविमलकमलस्रग्धरा दुग्धराशिः,   स्मेरा सा राजराजप्रभृतिनुतपदा संपदं …

Read more