कावड़ भोले तेरे भरोसे पे -kawad bhole tere bharose pe

कावड़ हरिद्वार से ठाई , भोले तेरे भरोसे पे इब तेरे ते लगन लगाई , भोले तेरे भरोसे पे नाचे कूदे बोले बम बम लेके चाल पड़े कावड़ हम Dj पे भी धूम मचाई , भोले तेरे भरोसे पे कांधे ऊपर बाधी झोली मस्ती में सब भोला भोली टोली जगह जगह आई , भोले तेरे … Read more