Deva Kruta Sri Lakshmi Sthavam देवकृत श्री लक्ष्मी स्तव | Deva Kruta Sri Lakshmi Sthavam

देवकृत श्री लक्ष्मी स्तव | Deva Kruta Sri Lakshmi Sthavam

देवकृत श्री लक्ष्मी स्तव  क्षमस्व भगवत्यंब क्षमाशीले परात्परे।   शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते ॥१॥   उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते।   त्वया विना जगत्सर्वं मृततुल्यञ्च निष्फलम्॥२॥   …

Read more