श्री कार्तवीर्यार्जुन स्त्रोत | Kartavirya Arjuna Stotram

Kartavirya Arjuna Stotram,श्री कार्तवीर्यार्जुन स्त्रोत

श्री कार्तवीर्यार्जुन स्त्रोत  कार्तवीर्यार्जुनॊनाम राजाबाहुसहस्रवान्। तस्यस्मरण मात्रॆण गतम् नष्टम् च लभ्यतॆ॥     कार्तवीर्यह:खलद्वॆशीकृत वीर्यॊसुतॊबली।   सहस्र बाहु:शत्रुघ्नॊ रक्तवास धनुर्धर:॥ …

Read more

राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

rahu kavach राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

राहु ग्रह कवच  अथ राहुकवचम्   अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः ।   अनुष्टुप छन्दः । रां बीजं । नमः शक्तिः ।   स्वाहा कीलकम् …

Read more