Shiva Mahimna Stotram | शिवमहिम्न स्तोत्र

Shiva Mahimna Stotram Shiva Mahimna Stotram | शिवमहिम्न स्तोत्र

Shiva Mahimna Stotram  पुष्पदन्त उवाच        महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी।   स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः।।     अथाऽवाच्यः …

Read more

श्री शिवाष्टकम् | Shivashtakam | Shiv Ashtakam

Shivashtakam श्री शिवाष्टकम् | Shivashtakam | Shiv Ashtakam

श्री शिवाष्टकम्   जय शङ्कर शान्त शशाङ्करुचे रुचितार्थद सर्वद सर्वरुचे । शुचिदत्तगृहीतमहोपहृते हृतभक्तजनोद्धततापतते ॥ १॥   ततसर्वहृदम्बरवरदनुते नतवृजिनमहावनदाहकृते । कृतविविधचरित्रतनो …

Read more

शिव स्तुति | Shiv Stuti | Shiv Puja Stuti

शिव स्तुति

शिव स्तुति  स्फुटं स्फटिकसप्रभं स्फुटितहारकश्रीजटं शशाङ्कदलशेखरं कपिलफुल्लनेत्रत्रयम्।   तरक्षुवरकृत्तिमद्भुजगभूषणं भूतिमत्, कदा नु शितिकण्ठ ते वपुरवेक्षते वीक्षणम्॥१॥   त्रिलोचन! विलोचने वसति …

Read more