बटुक भैरव स्तोत्र | Batuk Bhairav Stotra

बटुक भैरव स्तोत्र || Batuk Bhairav Stotra || Shri Batuk Bhairav Stotram   श्री बटुक-भैरव-अष्टोत्तर-शत-नाम-स्तोत्र   (क) ध्यान   वन्दे बालं स्फटिक-सदृशम्, कुन्तलोल्लासि-वक्त्रम्।   दिव्याकल्पैर्नव-मणि-मयैः, किंकिणी-नूपुराढ्यैः।।     दीप्ताकारं विशद-वदनं, सुप्रसन्नं त्रि-नेत्रम्।   हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं, शूल-दण्डौ दधानम्।।   (ख) मानस-पूजन   उक्त प्रकार ‘ध्यान’ करने के बाद श्रीबटुक-भैरव का मानसिक पूजन करे-   ॐ लं … Read more