श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली अर्चना स्तोत्रम् | Ganesha Ashtottara Shatanamavali Archana Stotram

Ganesha Ashtottara Shatanamavali Archana Stotram

गणेश अष्टोत्तर शतनामावली अर्चना स्तोत्रम् ॥ श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामार्चनस्तोत्रम् ॥ श्री गणेशाय नमः ।   काश्यां तु बहवो विघ्नाः काशीवासवियोजकाः।   तच्छान्त्यर्थं …

Read more