अगस्त्य मुनि प्रोक्तं श्री सरस्वती स्तोत्रम

अगस्त्य मुनि प्रोक्तं श्री सरस्वती स्तोत्रम

अगस्त्य मुनि प्रोक्तं श्री सरस्वती स्तोत्रम  या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवः सदा पूजिता …

Read more