श्री शिवरामाष्टक स्तोत्रम् | Shiva Ramashtakam Stotram

श्री शिवरामाष्टक स्तोत्रम् || Shri Shiva Ramashtakam Stotram || Shiv Ram ashtakam Stotra शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविधतापनिवारण हे प्रभो ।   अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् ॥१॥     कमललोचन राम दयानिधे हर गुरो गजरक्षक गोपते ।   शिवतनो भव शङ्कर पाहि मां शिव हरे विजयं … Read more