श्री मुकुन्द माला स्तोत्रम | Shri Mukunda Mala Stotram

Sri Mukunda Mala Stotram श्री मुकुन्द माला स्तोत्रम | Shri Mukunda Mala Stotram

श्री मुकुन्द माला स्तोत्रम  वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेषम् ।   इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् ॥ १ ॥     श्रीवल्लभेति वरदेति …

Read more