श्री ब्रह्माण्ड पुराणानान्तर्गत श्री वेङ्कटेश्वराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं

श्री ब्रह्माण्ड पुराणानान्तर्गत श्री वेङ्कटेश्वराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं,Venkateswara Stotra

श्री ब्रह्माण्ड पुराणानान्तर्गत श्री वेङ्कटेश्वराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं श्री वेङ्कटेशः श्रीनिवासो लक्ष्मीपतिरनामयः   अमृतांशो जगद्वन्द्योगोविन्दश्शाश्वतः   प्रभुं शेषाद्रि निलयो देवः केशवो …

Read more