संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र | Santaan prapti ganesh stotra

संतान प्राप्ति गणेश स्तोत्र

ॐ नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धि प्रदाय च |सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च | | गुरुदराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यसिताय च |गोप्याय गोपितशेषभुवनाय चिदात्मने …

Read more

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ गणेश मंत्र

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ गणेश मंत्र

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ।निर्विघनम कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।। वक्रतुण्ड महाकाय मंत्र हिंदी अर्थ घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर है, …

Read more