श्री महालक्ष्मी कवचम् || Shree Mahalakshmi Kavacham ||

mahalakshmi kavach श्री महालक्ष्मी कवचम् || Shree Mahalakshmi Kavacham ||

श्री महालक्ष्मी कवचम् || Shri Mahalakshmi Kavacham || Mahalakshmi Kavach महालक्ष्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्। सर्वपापप्रशमनं  सर्वव्याधि निवारणम्॥१॥   दुष्टमृत्युप्रशमनं दुष्टदारिद्र्यनाशनम्। ग्रहपीडा प्रशमनं अरिष्ट …

Read more

ब्रह्माण्ड मोहनाख्यं दुर्गा कवचम् || Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham ||

durga kavach ब्रह्माण्ड मोहनाख्यं दुर्गा कवचम् || Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham ||

ब्रह्माण्ड मोहनाख्यं दुर्गा कवचम् || Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham ||  श्रीगणेशाय नमः । नारद उवाच । भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञानविशारद । ब्रह्माण्डमोहनं नाम प्रकृते कवचं …

Read more

श्री लक्ष्मी कवच || Lakshmi Kavacham

laxmi kavach श्री लक्ष्मी कवच || Lakshmi Kavacham

श्री लक्ष्मी कवच || Shree Lakshmi Kavach || Lakshmi Kavacham सर्वऐश्वर्यप्रद-लक्ष्मी-कवच श्रीमधुसूदन उवाच गृहाण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनम्। परमैश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनम्॥ ब्रह्मणे च पुरा दत्तं …

Read more