श्री अर्धनारीश्वर स्तोत्र || Ardhanarishwara Stotram

श्री अर्धनारीश्वर स्तोत्र || Sri Ardhanarishwara Stotram || Ardhanareeswara Stotram चाम्पेयगौरार्धा  शरीरकायै  कर्पूरगौरार्धा  शररकय  | धम्मिल्लकायै i च   जटाधराय  नमः  शिवाय i च  नमः  शिवाय  ||1|| कस्तूरिका  कुंकुमचर्चितायै  चितरजःपुंजा  विचर्चिताया  | कृतस्मरायै  विकृतस्मराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||2|| झणत्क्वणत्कंकणा  नूपुरायै  पादब्जराजत्फणिन  उपरया  | हेमंगदायै  भुजगन  गदया  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||3|| विशालनीलोत्पललोचनायै  विकसिपा  … Read more