अर्धनारीश्वर अष्टकम | Ardhanareeswara Ashtakam

Ardhanareeswara Ashtakam,अर्धनारीश्वर अष्टकम

अर्धनारीश्वर अष्टकम  चाम्पॆयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।   धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥     कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै …

Read more