बुध अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् -Budha Ashtottara Shatanamavali Stotram

बुधो बुधार्चितः सौम्यः सौम्यचित्तः शुभप्रदः । दृढव्रतो दृढबल श्रुतिजालप्रबोधकः ॥ १॥ सत्यवासः सत्यवचा श्रेयसाम्पतिरव्ययः । सोमजः सुखदः श्रीमान् सोमवंशप्रदीपकः ॥ २॥ वेदविद्वेदतत्त्वज्ञो वेदान्तज्ञानभास्करः । विद्याविचक्षण विदुर् विद्वत्प्रीतिकरो ऋजः ॥ ३॥ विश्वानुकूलसञ्चारी विशेषविनयान्वितः । विविधागमसारज्ञो वीर्यवान् विगतज्वरः ॥ ४॥ त्रिवर्गफलदोऽनन्तः त्रिदशाधिपपूजितः । बुद्धिमान् बहुशास्त्रज्ञो बली बन्धविमोचकः ॥ ५॥ वक्रातिवक्रगमनो वासवो वसुधाधिपः । प्रसादवदनो वन्द्यो वरेण्यो वाग्विलक्षणः … Read more