बुध अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् -Budha Ashtottara Shatanamavali Stotram

बुधो बुधार्चितः सौम्यः सौम्यचित्तः शुभप्रदः । दृढव्रतो दृढबल श्रुतिजालप्रबोधकः ॥ १॥ सत्यवासः सत्यवचा श्रेयसाम्पतिरव्ययः । सोमजः सुखदः श्रीमान् सोमवंशप्रदीपकः ॥ २॥ वेदविद्वेदतत्त्वज्ञो वेदान्तज्ञानभास्करः । विद्याविचक्षण विदुर् विद्वत्प्रीतिकरो ऋजः ॥ ३॥ विश्वानुकूलसञ्चारी विशेषविनयान्वितः । विविधागमसारज्ञो वीर्यवान् विगतज्वरः ॥ ४॥ त्रिवर्गफलदोऽनन्तः त्रिदशाधिपपूजितः । बुद्धिमान् बहुशास्त्रज्ञो बली बन्धविमोचकः ॥ ५॥ वक्रातिवक्रगमनो वासवो वसुधाधिपः । प्रसादवदनो वन्द्यो वरेण्यो वाग्विलक्षणः … Read more

बुध अष्टोत्तर शतनामावली || Budha Ashtottara Shatanamavali

बुध अष्टोत्तर शतनामावली || Budha Ashtottara Shatanamavali ॐ बुधाय नमः । ॐ बुधार्चिताय नमः । ॐ स्ॐयाय नमः । ॐ स्ॐयचित्ताय नमः । ॐ शुभप्रदाय नमः । ॐ दृढव्रताय नमः । ॐ दृढफलाय नमः । ॐ श्रुतिजालप्रबॊधकाय नमः । ॐ सत्यवासाय नमः । ॐ सत्यवचसॆ नमः ॥ १० ॥ ॐ श्रॆयसांपतयॆ नमः । ॐ अव्ययाय … Read more

बुध पंचविंशति नाम स्तोत्रम् || Budha Panchavimshatinama Stotram

बुध पंचविंशति नाम स्तोत्रम् || Budha Panchavimshatinama Stotram || Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram बुधो बुद्धिमतां श्रेष्ठो बुद्धिदाता धनप्रदः। प्रियंगुकुलिकाश्यामः कञ्जनेत्रो मनोहरः॥ १॥ ग्रहोपमो रौहिणेयः नक्षत्रेशो दयाकरः। विरुद्धकार्यहन्ता सौम्यो बुद्धिविवर्धनः ॥२॥ चन्द्रात्मजो विष्णुरूपी ज्ञानी ज्ञो ज्ञानिनायकः। ग्रह्पीडाहरो दारपुत्रधान्यपशुप्रदः ॥३॥ लोकप्रियः सौम्यमूर्तिः गुणदो गुणिवत्सलः। पञ्चविंशतिनामानि बुधस्यैतानि यः पठेत्॥४॥ स्मृत्वा बुधं सदा तस्य पीडा सर्वा विनश्यति। तद्दिने … Read more