Om Tryambakam ॐ त्र्यंबकम मंत्र | Om Tryambakam | Mahamantra

ॐ त्र्यंबकम मंत्र | Om Tryambakam | Mahamantra

ॐ त्र्यंबकम मंत्र   महामृत्युंजय मन्त्रः – ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् Maha Mrityunjaya Mantra – Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam   ॐ त्र्यम्बकं यजामहे …

Read more

Indra Lakshmi Stotram ॐ त्र्यंबकम मंत्र | Om Tryambakam | Mahamantra

इन्द्र कृतं लक्ष्मी स्तोत्रं | Indra krit Lakshmi Stotram

 इन्द्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र   इन्द्र उवाच    ऊँ नम: कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नम: ।   कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नम: ।।1।। अर्थ – …

Read more