शिव आह्वान मंत्र |शिव के मंत्र | Shiva Aahvaan Mantra

shiv aahvaan mantra

शिव आह्वाहन मंत्र  ॐ मृत्युंजय परेशान जगदाभयनाशन ।तव ध्यानेन देवेश मृत्युप्राप्नोति जीवती ।। वन्दे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकिने । नमस्तस्मै भगवते कैलासाचल वासिने …

Click here to Read More