शिव मंत्र || Shiv Mantra || Lord Shiva Powerful Mantra

1. Shiva Moola Mantra   ॐ नमः शिवाय॥ Om Namah Shivaya॥   2. Maha Mrityunjaya Mantra   ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥   Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti-Vardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiya Mamritat   3. Rudra Gayatri Mantra   ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥   Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya … Read more

शिव आह्वान मंत्र | Shiva Aahvaan Mantra | Lord Shiva Aahvaan Mantra

शिव आह्वाहन मंत्र – Baghwan Shiv Ka Aahvaan Mantra       ॐ मृत्युंजय परेशान जगदाभयनाशन ।तव ध्यानेन देवेश मृत्युप्राप्नोति जीवती ।। वन्दे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकिने । नमस्तस्मै भगवते कैलासाचल वासिने ।आदिमध्यांत रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे ।। त्र्यंबकाय नमस्तुभ्यं पंचस्याय नमोनमः ।नमोब्रह्मेन्द्र रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे ।।नमो दोर्दण्डचापाय मम मृत्युम् विनाशय ।। देवं मृत्युविनाशनं … Read more