श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Chandrasekharendra Saraswati Ashtottara Shatanamavali

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Chandrasekharendra Saraswati Ashtottara Shatanamavali ॐ श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वराय नमः । ॐ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीगुरुभ्यो नमः । ॐ संन्यासाश्रमशिखराय नमः । ॐ काषायदण्डधारिणे नमः । ॐ सर्वपीडापहारिणे नमः । ॐ स्वामिनाथगुरवे नमः । ॐ करुणासागराय नमः । ॐ जगदाकर्षणशक्तिमते नमः । ॐ सर्वसराचरहृदयस्थाय नमः । ॐ भक्तपरिपालकश्रेष्ठाय नमः ।  ॐ धर्मपरिपालकाय नमः । … Read more