श्री शिवाष्टकम् | Shivashtakam | Shiv Ashtakam

Shivashtakam श्री शिवाष्टकम् | Shivashtakam | Shiv Ashtakam

श्री शिवाष्टकम्   जय शङ्कर शान्त शशाङ्करुचे रुचितार्थद सर्वद सर्वरुचे । शुचिदत्तगृहीतमहोपहृते हृतभक्तजनोद्धततापतते ॥ १॥   ततसर्वहृदम्बरवरदनुते नतवृजिनमहावनदाहकृते । कृतविविधचरित्रतनो …

Read more

श्री शिव अष्टकम | Shiv Ashtakam

शिव अष्टकम

श्री शिव अष्टकम  नमो नमस्थे त्रिदसेश्वरय, भूथधिनथाय मृडाय नित्यं । गङ्गा थारङ्गोथिदा बल चन्द्र, चूदाय गौरी नयनोथ्सवाय ॥१॥   सुतप्थ …

Read more