श्री शिव अष्टकम 

नमो नमस्थे त्रिदसेश्वरय, भूथधिनथाय मृडाय नित्यं ।

गङ्गा थारङ्गोथिदा बल चन्द्र, चूदाय गौरी नयनोथ्सवाय ॥१॥
 
सुतप्थ चामीकर चन्द्र नील, पद्म प्रवलंबुध कान्ति वस्थ्रै ।
स नृत्य रङ्गेथ वर प्रध्य, कैवल्य नाधय, वर्ष द्वजय ॥२॥
 
 
सुधंसु सुर्यग्नि विलोचनाय, तमो भिधे थेय जगथ शिवाय ।
सहस्र शुब्रंसु सहस्र रस्मि, सहस्र संज्ज्त्वारा थेजसेस्थु ॥३॥
 
नगेस रथ्नोज्ज्वल विग्रहाय, शार्दूल चर्मसुक दिव्य थेजसे ।
सहस्र पथ्रोपरि समस्थिथाय, वरन्गध मुक्था भुज द्वयय ॥४॥
 
सुनूपुर रन्जिथ पद पद्म, क्षरतः सुधा भृत्य सुख प्रदाय ।
विचिथ्र रत्नोघ विभुषिठस्य, प्रेमानं एव अद्य हरौ विदेहि ॥५॥
 
श्री राम गोविन्द मुकुन्द शौरे, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव
इथ्यदि नमंरिथ पण मथ्र, बृन्गधिप्य अखिल दुख हन्त्रे ॥६॥
 
श्री नरदध्य सतत सुगोप्य, जिज्ञानसितय असु वर प्रदाय ।
थेभ्यो हरेर भक्थि सुख प्रदाय, शिवाय सर्वय गुरवे नाम ॥७॥
 
श्री गौरी नेथोथ्सव मङ्गलाय, ततः प्राण नाधय रस प्रध्य ।
सदा समुथ्कन्थ गोविन्द लीला, गण प्रविन्य नमोस्थु थुभ्यं ॥८॥
 
एथातः शिवस्यष्टकं अद्भ्थं महत, शृण्वन हरि प्रेम लभाथे शीग्रं ।
ज्ञानं च विज्ञानं, अपूर्व वैभवं, यो भव पूर्ण परमं समधरं ॥९॥ 
शिव अष्टकम
शिव अष्टकम

Leave a comment